Najdokładniejsza polska
lista PEP
dla Twojej instytucji

Dlaczego my ? Pobierz listę PEP

Czym jest Lista PEP?

Według obowiązującej - czwartej już dyrektywy AML - pojęcie PEP czyli osoby na eksponowanym stanowisku politycznym zostaje rozszerzone o osoby mieszkające w kraju instytucji zobowiązanej (PEP Krajowy) - wcześniej termin dotyczył wyłącznie osób z zagranicy. Implementując procedurę należytej staranności w odniesieniu do klienta należy ponad wszelką wątpliwość brać pod uwagę status PEP analizowanej osoby fizycznej.
Lista PEP stanowi zbiór wszystkich osób posiadająych status PEP.

Dlaczego potrzebuję PEP?

W przepisach regulujących rynki finansowe "osoba eksponowana politycznie" (PEP) to termin opisujący osobę, której powierzono znaczącą funkcję publiczną. Posiadane statusu PEP generalnie wiąże się z większym ryzykiem potencjalnego zaangażowania takiej osoby w przekupstwo i korupcję ze względu na jej pozycję i wpływ, jaki może ona mieć. Mówi o tym wprost tekst wspomnianej dyrektyw:

Należy uznać, że niektóre sytuacje stwarzają większe ryzyko w zakresie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Chociaż należy ustalać tożsamość i profil działalności wszystkich klientów, występują przypadki, w których wymagane są szczególnie rygorystyczne procedury identyfikacji i weryfikacji klienta.

Dotyczy to szczególnie stosunków z osobami, które pełnią lub pełniły ważne funkcje publiczne w Unii lub na arenie międzynarodowej, szczególnie z osobami pochodzącymi z państw, w których szerzy się korupcja. Tego typu relacje mogą narazić sektor finansowy w szczególności na poważne ryzyko utraty wiarygodności i ryzyko prawne.

Wymogi dotyczące osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne mają charakter zapobiegawczy a nie karny i nie należy ich interpretować jako wskazania, że osoby te są zaangażowane w działalność przestępczą.