Czym jest PEP ?

Według obowiązującej - czwartej już dyrektywy AML - pojęcie PEP czyli osoby na eksponowanym stanowisku politycznym zostaje rozszerzone o osoby mieszkające w kraju instytucji zobowiązanej - wcześniej termin dotyczył tylko i wyłącznie osób z zagranicy.
Implementując procedurę należytej staranności w odniesieniu do klienta należy ponad wszelką wątpliwość brać pod uwagę status PEP analizowanej osoby fizycznej.

Dlaczego potrzebuję PEP ?

W przepisach regulujących rynki finansowe "osoba eksponowana politycznie" (PEP) to termin opisujący osobę, której powierzono znaczącą funkcję publiczną. Posiadane statusu PEP generalnie wiąże się z większym ryzykiem potencjalnego zaangażowania takiej osoby w przekupstwo i korupcję ze względu na jej pozycję i wpływ, jaki może ona mieć.

Mówi o tym wprost tekst wspomnianej dyrektyw: