Polskie listy PEP

Witamy na naszej stronie poświęconej polskiej liście PEP oraz czwartej dyrektywie AML.

W ramach promocji naszego nowego produktu - kompleksowej platformy AML - oferujemy Państwu bezpłatny dostęp do usługi weryfikacji czy dana osoba jest polskim PEPem czyli czy posiada status osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w kraju siedziby instytucji obowiązanej.

Status PEP jest istotnym czynnikiem w kwestii wdrożenia procedury należytej staranności (customer due diligence) którą w kontekście procedury AML realizuje się w formie szczegółowej analizy klientów w celu nadania im odpowiedniego poziomu ryzka. Jest to podejście do anality klientów oparte na ryzyku (risk based approach)

Systemy AML - Warszawa